dermatron_logo

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága is támogatja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramját 2010-2020

Az EU átlagához képest rosszabb magyarországi életkilátások hátterében döntően az életmóddal összefüggő, krónikus nem fertőző betegségek és a sérülések állnak, mindez szemléletváltást követel meg az egészségügyi ellátórendszer és a lakosság részéről egyaránt.

Magyarország Kormánya prioritásként kezeli az egészségügyi ellátórendszer megelőzési szemléletű fejlesztését, hiszen a lakosság jó egészségének megőrzése, illetve fejlesztése egyéni és társadalmi felelősség. A prevenció terén jelentős szerepet szán az alapellátásban dolgozóknak, erősíteni kívánja az alapellátás „kapuőr” szerepét azáltal, hogy kiemelten kezelendők azon tevékenységek, amelyek a népegészségügyi szempontból fontos szűréseken való részvétel ösztönzését támogatják.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság jelentősnek ítéli a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” kezdeményezés lakosság egészségi állapotának javítása érdekében végzett tevékenységét.
Ezért a téma fontosságára való tekintettel az Egészségügyért Felelős Államtitkárság elvi-szakmai támogatást nyújt a Program megvalósításához.

Tisztelettel:

Dr. Zombor Gábor
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkár

Dr. Zombor Gábor Egészségügyért Felelős Államtitkár Úr, levele a Programhoz